Consell Formentera coopera_min[1]

A través d’aquest web podreu conèixer els projectes i les activitats finançades pel Consell de Formentera a través del Fons Pitiús de Cooperació.

El Consell de Formentera, des de la seva mirada local, mediterrània i insular, vol sumar la seva contribució a altres agents locals per a la construcció d’un món més just i sostenible. I això, amb la convicció de què només amb una cooperació  transformadora i molt més intensa es podran abordar les problemàtiques que com a humanitat compartim i que esdevenen vertaders reptes col·lectius: el canvi climàtic, l’augment de les desigualtats, l’exclusió, l’esgotament i el mal ús dels recursos naturals, les migracions forçoses… 

Aquesta cooperació, expressió del compromís i de la solidaritat del poble formenterer amb el món, es vertebra a través de  Fons Pitiús de Cooperació (www.fonspitius.org), una xarxa de tots els municipis de l’Illa d’Eivissa, el Consell d’Eivissa, el Consell de Formentera, així com el Govern de les Illes Balears. A través d’aquesta associació, de caire municipal i local, el Consell de Formentera destina una part del seu pressupost per contribuir al benestar i la dignitat dels pobles i de les persones, com una estratègia pública de compromís que pren com a referència la defensa dels drets humans, l’equitat de gènere i la cultura de pau.  

Quin import destina el Consell de Formentera a cooperació?

El Consell de Formentera és soci fundador del Fons Pitiús de Cooperació (en aquell moment, com a Ajuntament de Formentera) i, actualment, ostenta la vicepresidència primera de l’associació a través de la consellera de benestar social, Maria Cristina Costa Juan.

Com a soci, cada any destina una part del seu pressupost a la cooperació per a la transformació social. En 2024 aquesta aportació és de 45.000€, que es distribueix de la següent manera: el 81% va dirigit al finançament, seguiment i avaluació de projectes, el 8%  a educació per a la transformació social i el 9% a gestió. 

Aportació 2024: 45.000€

No Data Found

Per què formar part d’un Fons de Cooperació?

Formar part d’una xarxa d’entitats locals en l’àmbit de la cooperació,  comporta avantatges diversos:  

  • Millora la qualitat de la cooperació i dels projectes finançats, ja que hi ha un equip tècnic especialitzat en aquest àmbit.
  • Permet reduir despeses de gestió, ja que el personal és compartit per la xarxa d’entitats que forma el Fons.  
  • Evita la dispersió de convocatòries. 
  • Permet participar en projectes de major envergadura que poden tenir un impacte més elevat en les poblacions on es desenvolupen.  

 

Projectes

El Consell de Formentera finança projectes de cooperació presentats a la convocatòria anual que obre el Fons Pitiús de Cooperació i a la que s’hi presenten entitats amb seu a Eivissa o Formentera i també, directament, entitats de països del Sud. 

Fa gairebé 10 anys que el Consell de Formentera dona suport al municipi de Palacagüina (Nicaragua) a través de la UCOM (Unidad e Concertación y Cooperación Municipal) per a què les comunitats disperses que hi ha a aquest municipi tenguin accés a aigua potable.

A través dels projectes finançats, s’ha aconseguit que 4.768 persones de 12 comunitats del municipi de Palacagüina,  tenguin accés a aigua de qualitat,  en una quantitat adequada per a cobrir les necessitats bàsiques i a un preu assequible. Així mateix, s’ha detectat  una disminució significativa de malalties gastrointestinals en aquestes comunitats.

Al web trobareu informació dels projectes finançats pel Consell a partir de 2021. Si voleu conèixer els projectes finançats abans d’aquesta data podeu visitar aquest enllaç 

PROJECTE 564/23 

Millora de l’accés d’aigua potable i de la seva gestió sostenible al municipi de Palacagüina.

Descarregar fitxa

PROJECTE 559/22

Ajuda alimentària d’emergència per a la població dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf

Descarregar fitxa

PROJECTE 551/22

Ajuda humanitària per a la població de la ciutat ucraïnesa de Dnipro.

Descarregar fitxa

PROJECTE 515/22

Enfortida l’articulació entre organitzacions locals i juntes d’aigua de la zona nord de La Libertad en defensa de l’aqüífer de Sant Juan Opico i l’exigibilitat del dret humà a l’aigua.

Descarregar fitxa

PROJECTE 498/22 

Disponibilitat i gestió eficient de l’aigua al corredor sec del municipi de Palacagüina.

Descarregar fitxa

PROJECTE 491/21 

Millora de la seguretat alimentària al corredor sec dels municipis de Palacagüina i Telpaneca

Descarregar fitxa

PROJECTE 441/21 

Millora de la disponibilitat d’aigua salubre al municipi de Palacagüina

Descarregar fitxa

Xarxa Educativa

per a la transformació social

La Xarxa va ser creada en 2008 a partir d’un compromís comú d’integrar l’Educació Transformadora en la pràctica diària dels centres educatius de les Pitiüses. Actualment, 12 centres de tots els municipis de les nostres illes ja formen part de la Xarxa.

Tenim el convenciment que una vida respectuosa amb el nostre planeta i amb els Drets Humans només és possible a través d’una ciutadania activa en la transformació social. Persones que, conscients dels reptes globals actuals, siguin capaces de responsabilitzar-se del seu entorn promovent canvis significatius en ell, en pro d’un món més sostenible i just per a tots els éssers que l’habitem.

I sabem que l’eina fonamental per anar construint aquesta ciutadania és l’educació, entesa en un sentit ampli, que involucri tots els agents de la nostra comunitat: persones, entitats, associacions, institucions, empreses, etc. Les escoles són un important agent transformador i per aquesta raó el Fons Pitiús de Cooperació treballa intensament amb elles a través de la Xarxa Educativa per a la Transformació Social.

Dels 12 centres educatius que hi ha dins la Xarxa, un d’ells és de Formentera i està agermanat amb una escola del municipi de Palacagüina, a Nicaragua.

CEIP El Pilar

Aquesta escola unitària està situada a la població d’El Pilar de la Mola. Compta amb un total de 58 alumnes, entre educació infantil i primària, i 6 docents. Entra a formar part de la Xarxa el curs 2018/2019.

Està agermanada amb el Centre escolar Nicarao, situat a la comunitat La Plazuela del municipi de Palacagüina (Nicaragua). Aquest centre té un total de 67 alumnes (entre educació infantil, primària i secundària), i hi treballen 7 docents.

Les escoles de la Xarxa estan agermanades amb escoles rurals dels municipis de  San Lucas i Palacagüina, a Nicaragua. Durant el curs escolar, les escoles de la  Xarxa i les de Nicaragua treballen sobre una temàtica comuna, triada conjuntament i relacionada amb els reptes globals actuals. A partir d’aquesta temàtica i sobre la base de l’Educació per a la Transformació Social, cada centre desenvolupa un projecte que després comparteix amb l’escola agermanada. Tot això suposa un intercanvi de coneixements i pràctiques des de la reciprocitat i el respecte mutu, que al seu torn afavoreix la comprensió de la doble dimensió local-global de les problemàtiques de la Humanitat: que ens afecten a totes i que és a les nostres mans ser part de la solució.

Des del Fons s’acompanya als centres de la Xarxa en aquest procés, a través de:

  • Activitats, xerrades i recursos: tallers per a l’alumnat, xerrades per a la comunitat educativa, exposicions i recursos d’Educació per a la Transformació Social.
  • Acompanyament continuat: l’equip tècnic del Fons ofereix xerrades, formacions específiques i assessorament per al professorat, atenent les peticions i necessitats que puguin anar sorgint des de cada centre de la Xarxa.
  • Biblioteca del Fons: préstec i assessorament sobre els recursos educatius (guies, llibres i audiovisuals) que tenim en la nostra seu. El professorat de les escoles de la Xarxa pot sol·licitar el material que necessiti al llarg del curs i el Fons s’encarregarà de portar-lo al centre educatiu.
  • Formació per al professorat: cursos d’especialització homologats per la Conselleria d’Educació. S’ofereixen a tot el professorat de les Pitiüses, encara que té prioritat en la inscripció el professorat dels centres de la Xarxa.

Activitats